ទាក់ទងមកឥឡូវនេះ

+ 855 23 93 93 99


ទំនាក់ទំនង​យើងខ្ញុំ

UPG map
Address: No. 6, St. 289, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Tel: 023 93 93 99, 015 888 328, 088 393 93 93
E-mail: contact@upgcambodia.com
URL: www.upgcambodia.com

អាសយដ្ឋាន  :  អគារលេខ 6, ផ្លូវលេខ 289, សង្កាត់បឹងកក់ II, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ  :  023 93 93 99, 015 888 328, 088 393 93 93
សារអេឡិចត្រូនិច :  contact@upgcambodia.com
គេហទំព័រ : www.upgcambodia.com
ហ្វេសប៊ុក : UPG Pipe